Casam bee opetusohjelma 1

00.41 Valaistusverkoston luominen
01.05 Kontrolliryhmät
02.37 Mikä on ihmiskeskeinen valaistus?
04.48 Valot / Animaatiot
05.18 Himmennystasot
06.09 Ajastimen käyttö
06.41-kytkimet
06.48 Kytkimet ja lisätoiminnot
08.24 Miten Casambi-verkko käytännössä toimii?
10.49 Ohjaa valojasi manuaalisesti

Tämän opetusohjelman sisältö voi olla vanhentunutta sekä uuden ohjelmiston että laitteiston vuoksi. Jos olet epävarma, ota aina yhteyttä jälleenmyyjään!